Tratarea apei la cot

Prezenta directivă are ca obiect protejarea mediului împotriva deteriorării datorate evacuărilor de ape reziduale menționate anterior.

  • Conectori , robineti si fitinguri pentru tratarea apei
  • Articulația umflată a gleznei la piciorul stâng
  • Bursita are drept cauza trauma, suprasolicitarea cronica, artrita inflamatorie ex.
  • Но, прежде чем он успел рот раскрыть, тот уже обратился к -- Насколько я понимаю, ты -- Олвин.

Articolul 2 În sensul prezentei directive: 1. Statele membre stabilesc limitele exterioare maritime ale estuarelor în sensul prezentei directive, în cadrul programului de punere în aplicare, conform articolului 17 alineatele 1 și 2 ; Articolul 3 1    Statele membre veghează ca toate aglomerările să fie echipate cu sisteme de colectare a apelor urbane reziduale: — până la 31 decembriepentru cele al căror echivalent-locuitor EL este mai mare de 15  și — până la 31 decembriepentru cele al căror EL se situează între 2  și 15  Atunci când instalarea unui sistem de colectare nu se justifică, fie pentru că nu ar prezenta interes pentru mediu, fie pentru că instalarea sa presupune un cost excesiv, se utilizează sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare care să asigure un nivel identic de protecție a mediului.

genunchiul a apărut

Aceste cerințe se pot modifica în conformitate cu procedura prevăzută la articolul Articolul 4 1    Statele membre veghează ca apele urbane reziduale care intră în sistemele de colectare, înainte de a fi evacuate, să facă obiectul unei tratări secundare sau echivalente, în următoarele împrejurări: — până la 31 decembriepentru toate evacuările care provin de la aglomerări cu EL mai mare de 15 ; — până la 31 decembriepentru toate evacuările care provin de la aglomerări cu EL cuprins între 10  și 15 ; — până la 31 decembriepentru evacuările în apele dulci și în estuare, care provin de la aglomerări cu EL cuprins între 2  și 10  Aceste condiții se pot modifica în conformitate cu procedura prevăzută la articolul Articolul 5 1    În sensul alineatului 2statele membre identifică, până la 31 decembriezonele sensibile pe baza criteriilor definite la anexa II.

Atunci când bazinele hidrografice menționate la primul paragraf se situează, în totalitate sau parțial, într-un alt stat membru, se aplică articolul 9. Articolul 6 1    În sensul alineatului 2statele membre pot identifica, până la 31 decembriezone mai puțin sensibile pe baza criteriilor stabilite la anexa II.

Statele membre pun la dispoziția Comisiei orice informație importantă privind aceste studii. Articolul 7 Statele membre veghează ca, până la 31 decembrieapele urbane reziduale să fie tratate, înainte de a fi evacuate, în mod corespunzător, în conformitate cu articolul 2 punctul 9, în următoarele cazuri: — evacuări tratarea apei la cot ape dulci și estuare, care provin din aglomerări cu EL mai mic de 2 ; — evacuări în ape litorale, care provin din aglomerări cu EL mai mic de 10  Articolul 8 1    În cazuri excepționale datorate unor probleme tehnice și în sprijinul grupurilor de populație determinate în funcție de considerente geografice, statele membre pot prezenta Comisiei o cerere specială de prelungire a termenului pentru conformarea la dispozițiile articolului 4.

Acest calendar se include în programul de punere în aplicare prevăzut la articolul În astfel de împrejurări, statele membre prezintă în prealabil Comisiei un dosar.

Conectori si robineti

Comisia examinează situația și ia măsurile corespunzătoare conform procedurii prevăzute la articolul Articolul 9 În cazul în care apele care țin de jurisdicția unui stat membru sunt alterate de evacuările de ape urbane reziduale care provin de la un alt stat membru, statul membru ale cărui ape sunt poluate poate notifica faptele celuilalt stat membru și Comisiei. Statele membre în cauză facilitează, eventual împreună cu Comisia, concertarea necesară pentru identificarea sursei evacuărilor și a măsurilor care trebuie luate la sursă în favoarea apelor poluate, pentru a asigura conformitatea cu prezenta directivă.

  • Bursita de Cot (Olecraniană) | Ortopedia pe Înţelesul Tuturor
  • Articulația umărului doare mulți ani
  • Acesti saculeti contin o mica cantitate de lichid si la nivelul cotului, permit pielii sa se miste liber pe osul subiacent.
  • Despre nutritie Dr.

Articolul 10 Statele membre veghează ca stațiile de epurare a apelor urbane reziduale, construite în conformitate cu condițiile prevăzute la articolele 4, 5, 6 și 7, să fie concepute, construite, exploatate și întreținute astfel încât să aibă un randament suficient în toate condițiile climatice normale ale locului în care sunt amplasate.

Este necesar să se țină seama de variațiile sezoniere ale încărcării în momentul conceperii acestor instalații. Articolul 12 1    Apele uzate tratate se reutilizează, dacă acest lucru se dovedește adecvat.

Căile de evacuare trebuie să reducă la maximum efectele negative asupra mediului.

Bursita de Cot (Olecraniană)

Comisia își publică concluziile într-un raport și prezintă, dacă este necesar, o propunere corespunzătoare. Articolul 14 1    Nămolurile de epurare se reutilizează atunci când acest lucru se dovedește necesar.

meniscus ruptură tratament genunchi Preț

Articolul 15 1    Autoritățile competente sau organismele corespunzătoare supraveghează: — evacuările care provin de la stațiile de tratare a apelor urbane reziduale, pentru a verifica respectarea condițiilor din anexa I punctul B, în conformitate cu procedurile de control stabilite la anexa I punctul D; — cantitățile și compoziția nămolurilor de epurare evacuate în apele de suprafață.

Statele membre transmit aceste rapoarte Comisiei îndată după publicarea lor. Articolul 17 1    Statele membre stabilesc, până la 31 decembrieun program de punere în aplicare a prezentei directive.

Don de dureri articulare

Orice modificare a acestor metode și modele de prezentare se adoptă în conformitate cu aceeași procedură. Articolul 18 1    Comisia este sprijinită de un tratarea apei la cot format din reprezentanții statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei.

pentru tratamentul articulațiilor în capsule

Comitetul își dă avizul cu privire la acest proiect într-un termen pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul alineatul 2 din tratat pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei.

În tratarea apei la cot comitetului, voturile reprezentanților statelor membre sunt ponderate conform articolului menționat anterior. Președintele nu participă la vot. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată. Dacă, artroza deformată a tratamentului articulației umărului expirarea unui termen de trei luni de la data prezentării la Consiliu, acesta nu hotărăște, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie, cu excepția cazului în care Consiliul s-a pronunțat împotriva acestor măsuri cu majoritate simplă.

Desfundare scurgere bucatarie

Articolul 19 1    Statele membre asigură intrarea în vigoare tratarea apei la cot actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. Articolul 20 Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 mai Pentru Consiliu.

Asevedeași